อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

อุทยานแห่งชาติภูเรือ หนาวสุดในแดนสยาม มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ สาเหตุตั้งชื่อว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขา มีลักษณะคล้าย ท้องเรือตลอดจนมีธรรมชาติและ ทิวทัศน์ที่สวยงาม มียอดเขาสูง ที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตรจากระดับ น้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงามแห่งหนึ่ง

อุทยานแห่งชาติภูเรือ

สำหรันผู้ที่คนนิยมไพรลองเดินขึ้นเขามาตามเส้นทางขึ้นยอดภูเรือ จะพบกับความงามของป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติและทุ่งหญ้าเขียวเป็นระยะๆ และยังมีกุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่สวยงามมากมาย ทั้งไอยเรศ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ที่จะออกดอกบานสะพรั่งให้ได้ชมสลับกันไปตลอดปี ส่วนในฤดูหนาวสำหรับคนชอบดูนก จะได้นั่งชมนกที่อพยพมาจากประเทศจีนมากมาย