Phukawee-Resort

ภูกวี รีสอร์ท

ราคาห้องพัก 1200 – 2500 บาท 200 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โทรศัพท์: 0 4289 9666, 08 9209 9229 08 9009 6446 จำนวนห้องพัก 20 ห้อง

chaingkan

เชียงคาน

เชียงคาน   🙄 เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขงสุดชายแดนไทย เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเลย ที่คงยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ แห่งนี้ กำลังเป็นที่สนใจ ของนั อ่านต่อ