วัดเนรมิตวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา

สำหรับใครที่มาเที่ยวเลยอยากไหว้พระทำบุญเรามันหนึ่งวัดมานำเสนอไปดูกันเลย วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขา พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง และมีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่ง อย่างวิจิตรงดงามตามศิลปะภาคกลาง มีขนาดใหญ่ที่สุด อ่านต่อ

Loei

อาณาเขตและการปกครอง

          เลยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร มีพื้นที่ 11,424 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดชายแดน ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในอดีตนั้น เป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ของอาณาจักร ที่มีความรุ่งเรือง ควบคู่กับกรุงศรีอยุธยา ของไทย ภายหลังอ อ่านต่อ