อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

อุทยานแห่งชาติภูกระดึง มีเนื้อที่ประมาณ 348.12 ตารางกิโลเมตร หรือ 217,576.25 ไร่ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 เป็นอุทยานลำดับที่ 2 ถัดจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายยอดตัดอยู่ทางตะวันตก อ่านต่อ

ตำนานแก่งคุดคู้ เชียงคาน จ. เลย

“แก่งคุดคู้” สถานที่ท่องเที่ยวฮิตของ อ. เชียงคาน จ. เลย นานแล้วมีพรานป่าคนหนึ่งชื่อ “จึ่งขึ่งดั้งแดง” รูปร่างสูงใหญ่ล่ำสัน มีฝีมือในการล่าสัตว์ วันหนึ่งนายพรานผู้นี้ตามล่าควายเงินมาจากหลวงพระบาง (ที่เรียกควายเงินเพราะมูลของควา อ่านต่อ